Our Company

We are exporting seafood since 2007

ABOUT US

Ståle Nilsen Seafood AS was established in 2007. The company is located in one of the larger fish ports in northern Norway, Myre in Vesterålen.

North Atlantic Seafrozen Fish

Ståle Nilsen Seafood AS’s main products are seafrozenwild caught fish from the North Atlantic. The firm works closely with Norwegian and International shipowners who are also its main suppliers of seafood.

 

Worldwide Access to the Seafood Market

Ståle Nilsen Seafood AS is a part of the Kangamiut Group, which is located in Dronninglund, Denmark. The Kangamiut Group is a co-owner in seafood companies in Greenland, Germany, England, Iceland and France.

Close Collaboration with Norwegian & International Shipowners

The staff at Ståle Nilsen Seafood AS has long experience with export and import of fish and fish products as well as significant experience in trading with Norwegian and International shipowners.

Ståle Nilsen Seafood AS – menneskerettighetsarbeid

Ståle Nilsen Seafood AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter, og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene, jf Åpenhetsloven § 4.

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene, jf Åpenhetsloven § 5.

Ståle Nilsen Seafood AS’ redegjørelse vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni hvert år. Den vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

 

Implementering av Åpenhetsloven

 

Styret i Ståle Nilsen Seafood AS vedtok 11.06.2023 Ståle Nilsen Seafood AS’ policy for bærekraftig forretningsvirksomhet, som kan lastes ned her. Dette forankrer selskapets arbeid med menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og andre aspekter av bærekraftig forretningsvirksomhet for hele organisasjonen.

Ståle Nilsen Seafoods menneskerettighetsarbeid forestås av selskapets styre i samarbeid med innleide konsulenter som gjør årlige aktsomhetsvurderinger på grunnlag av en fornyet gjennomgang av Ståle Nilsen Seafoods forretningsdrift og samarbeidspartnere.

 

Aktsomhetsvurdering

 

Her kan du lese Ståle Nilsen Seafood AS’ Aktsomhetsvurdering.

 

Ta kontakt

 

Den som har informasjon av interesse for vårt menneskerettighetsarbeid eller ønske om å fremsette en klage, kan kontakte oss på sn@snseafood.no. Ved ønske om anonymitet er det mest praktiske å sende brev til oss via Postboks 494, 8439 Myre.

WE PROVIDE QUALITY SEAFOOD.

STÅLE NILSEN SEAFOOD AS

© 2017 All rights reserved, SN seafood AS.

 

ADDRESS

Storgata 23
PO Box 494
NO-8439 Myre

 

 

CONTACT

Tel.: +47 76 11 95 20
  
 E-mail: snseafood@snseafood.no